Vår 2020, generalforsamling

Borettslagets generalforsamling våren 2020

Som i likhet med resten av samfunnet står borettslaget også foran noen utfordringer i tiden fremover. En av disse er hvordan årets generalforsamling blir avholdt.
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, så oppfordrer OBOS alle boligselskap (seksjonssameier, borettslag, aksjeselskap, garasjelag etc) å gjennomføre årets ordinære generalforsamling digitalt.
Årsmøtemodulen er pr. i dag ikke tilgjengelig for borettslag og seksjonssameier, men vil bli åpnet for alle selskap i løpet av få dager. OBOS kommer tilbake med mer informasjon.
I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener OBOS dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren. Som hovedregel anbefaler OBOS at sakene til behandling begrenses til de lovpålagte;
- godkjenning av årsregnskap og årsrapport,
- valg av tillitsvalgte og eventuelt
- honorar til tillitsvalgte.

Gjennomføringen av en digital generalforsamling betyr at årsrapporten (slik som vi kjenner den fra tidligere år) legges ut på en nettside for borettslagets andelseiere. Der vil den være tilgjengelig i en periode hvor andelseiere har anledning til å godkjenne, ikke godkjenne eller avstå fra å stemme om det er ønskelig.

Andre saker foreslås utsatt til ekstraordinær generalforsamling senere.

Styret kommer med mer informasjon når vi har fått dette fra OBOS.
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;