Informasjon vedrørende overtakelsesprotokoll Bo Bedre

Den 13. september ble det gjennomført sluttbefaring i forbindelse med
overtakelsesprotokoll for Bo Bedre prosjektet. Til stede var representanter fra styret,
tidligere styre, prosjektleder Frank Gundersen fra WSP Norge, prosjektleder Søren
Christensen og anleggsleder Morten Nielsen fra Viking Entreprenør AS.
Protokollen er per dags dato ikke signert av styret. Styret vil i samråd med Frank
Gundersen sette en frist til 20. oktober til andelseierne for å melde inn feil og mangler
som er knyttet til arbeidene utført av Viking Entreprenører. Deretter vil det bli satt en frist
til Viking for å utbedre disse skadene.
Det har i løpet av sommeren kommet flere henvendelser fra andelseiere vedrørende
mangler. Alle disse er videresendt til WSP Norge som har systematisert disse og samlet
sendt disse til Viking Entreprenør AS.

Endelig frist for å melde inn feil/mangler settes til 20. oktober 2019 og bes
sendes til verksgata@styrerommet.net. Merk gjerne e-posten med

Reklamasjon Bo Bedre

Det er planlagt 1 års befaring som vil finne sted i august/september 2020.
Styret Verksgata Borettslag
oktober 2019
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;