Hvordan kontakte styret:

Ved behov for kontakt med styret send e-mail: nordregran@styrerommet.no

Du kan også sende SMS til tlf. 98 05 87 79 om hva saken gjelder og ditt navn og leilighetsnummer dersom det haster. Dersom det er akutt kan du ringe på dette nummeret.

Utover dette kan du komme på åpent styrerom som er åpent annet hver tirsdag, se egen oversikt.
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;