Informasjon vedrørende strøm

Fellesmåling og felles innkjøp av strøm Borettslaget har avtale om fellesmåling av strøm med Istad Kraft AS, som er produkteier av Hjem Kraft. Hjem Kraft har utviklet et konsept spesielt for borettslag, der avanserte strømmålere gir beboerne mulighet til å få redusert strømutgiftene. Strømforbruket måles individuelt, samtidig som måleravgiften betales felles. Avtalen mellom borettslaget og Istad Kraft AS ble fornyet i 2013. Gjensidig oppsigelsestid er 3 mnd.

Ved salg eller eierskifte av leiligheten, MÅ eierskifteskjema fylles ut. Dette kan fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på tlf. 71 21 35 00 eller internett www.hjemkraft.no

Den gunstige ordningen med fellesmåling av strøm for andelseierne og borettslaget, er vedtatt avviklet. Styret i Lohøgda søkte nett-leverandøren om å få videreføre fellesmålingen, men fikk avslag. Saken ble anket til NVE, som også avslo anken. Av hjemmesiden til NVE fremgår det at mange lag har anket saken videre til departementet. Samtlige har fått avslag fra NVE og Olje- og energidepartementet. Det er ingen grunn til at Lohøgda borettslag skulle få medhold. Vi har derfor valgt å ta avslaget til etterretning. Fellesmåling fortsetter til Hafslund skifter målere en gang mellom 2017 og 2020.
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;