1 sep 2019

Velkommen til høstdugnad 11. september kl 1700

Vi ønsker alle beboere velkommen til høstdugnad i Nordre Fjeldstad borettslag for å gjøre klar for vinteren, ta jevnlig stell og utomhus vedlikehold.

Vi ønsker alle beboere velkommen til høstdugnad i Nordre Fjeldstad borettslag.

Det er tid for å gjøre borettslaget klart for en ny vinter. Vi har oppgaver som raking av løv, plukke søppel, beskjære busker og hekker og renske opp på lekeplassene.

Oppmøte i fellesrommet fra kl. 17 hvor driftsutvalget vil fordele oppgavene. Ta med hansker, koster og river. Vi har noen hansker til utlån. De leveres tilbake etter bruk.

Det vil bli servert pølser og forfriskninger til alle!

Når jobben er gjort, er det fint om dere melder fra på fellesrommet. Vi er glad for å kunne tilby lodd til alle boenheter som deltar. gevinsten er en måned fri husleie. Trekning gjøres nær dugnaden er ferdig, og vinneren blir informert så snart som mulig.

CONTAINERE

Containere blir satt opp fredag 6. september.

Vi har hatt store problemer med container ved snuplassen i Erling Michelsens vei. Den blir brukt av tilreisende som ikke bryr seg om at vi må betale store avgifter for ting som ikke skal kastes i containeren. Vi vil ha 2 containere ved garasjeanlegg 1 som sist. De som har problemer med å gå helt dit med avfallet sitt, kan ta kontakt med Gry på telefon 46 90 55 15 for henting.

Bur for malingsrester og småelektrisk blir satt opp ved garasjeanlegg 1. Lyspærer og batterierskal ikke legges i buret for småelektrisk. Det kan hver enkelt levere hos Kiwi eller Rema

Dette skal ikkei containeren:

•Farlig avfall: Olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kjemikalier og væsker

• Brann- og eksplosjonsfarlig avfall

• Asbestholdige materialer

• Batterier

• Matavfall og annet organisk avfall.

• Impregnert trevirke

• Gips

• Bildekk - kan leveres gratis til dekkforhandler

• EE-avfall - el-avfall og lysstoffrør

• Datautstyr, TV, radio, telefoner og lamper/ledninger

• Hvitevarer og kuldemøbler. Alle bransjeforretninger plikter å ta imot dette.

VEL MØTT!

Med vennlig hilsen Driftsutvalget og Miljøutvalget