Endret: 20 nov 2019     Opprettet: 24 jun 2019

Tillitsvalgte i Nordre Fjeldstad Borettslag 2019-2020

Tillitsvalgte i Nordre Fjeldstad borettslag 2019-2020

Styret

Styrets leder

Harald Rist Aamoth
Valgt for perioden: 2019/2020, 2020/2021
Adresse: Trygve Nilsens vei 22 B
Epost: h.aamoth@online.no

Styrets medlemmer

Andreas Bogstad
Valgt for perioden: 2019/2020, 2020/2021
Adresse: Erling Michelsens vei 21 F
Epost: andreas@renovar.no

Arne Sørli
Valgt for perioden: 2019/2020, 2020/2021
Adresse: Erling Michelsens vei 21 G
Epost: arnesorli@gmail.com

Roja Darian
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 26 B
Epost: roja.darian@gmail.com

Bjørn Åge Hansen
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 19 B
Epost: bjornhansen24@hotmail.com

Styrets varamedlemmer

Eva Ihlen
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 15 F
Epost: evac@ihlen.com

Line Fornebo
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 21 E
Epost:linefornebo@hotmail.com

Øivind Neerland
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 15 B
Epost: Oyvind.neerland@live.no

Monica Garthe
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 19 D
Epost: monica.garthe@gmail.com

Delegert til OBOS generalforsamling

Delegert til OBOS

Harald Rist Aamoth
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 22 B
Epost: h.aamoth@online.no

Vara

Arne Sørli
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 21 G
Epost: arnesorli@gmail.com

Valgkomité

Medlemmer

Dag Einar Thorsen
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 26 B
Epost: d.e.thorsen@stv.uio.no

Tove Axelsen
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 14 A
Epost: tovehaxelsen@gmail.com

Heidi Kraft Johansen
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 22 B
Epost: kraf-joh@online.no

Tone Dyrkorn
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens Vei 11 B
Epost: tone.dyrkorn@vegvesen.no

Miljøutvalget

Medlemmer

Roja Darian
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 26 B
Epost: roja.darian@gmail.com

Stine Riise Hullstein
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 12 A
Epost: stinehullstein@gmail.com

Dimen Karimi
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 12 D
Epost: dimenjiyan@hotmail.com

Ráste Skoglund
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 12 A
Epost: raste@abc-company.no

Driftsutvalget

Medlemmer

Bjørn Åge Hansen
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 19 B
Epost: bjornhansen24@hotmail.com

Gry Ødegaard
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 32 F
Epost: gry.sin@hotmail.com

Kurt Sande
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Erling Michelsens vei 17 C
Epost: brasand@online.no