23 aug 2016

Styrets medlemmer

Nedenfor finnes informasjon om styret og kontaktinformasjon til styrets medlemmer. Henvendelser som ikke haster bør sendes på epost til nordrefjeldstad@styrerommet.net

Espen Myrbakken - Styreleder

E-Post: espen.myrbakken(ат)tibnor.com

Kristian Alver - Styremedlem

E-Post: kristianalver(ат)gmail.com

Per Jæger - Styremedlem

E-Post: per.jaeger(ат)boligprodusentene.no

Gry Marianne Ødegård - Varamedlem / Leder driftsutvalget

Jørn-Atle Kjeksrud - Varamedlem