13 aug 2019

Presisering angående husdyrhold i borettslaget

Styret har mottar flere klager på beboere som er plaget av katter i borettslaget. Herunder følger en presisering av det ansvaret som eier av husdyr har etter gjeldende husordensregler og noen tiltak som styret vil iverksette.

Borettslagets husordensregler ble sist vedtatt i generalforsamling avholdt 9. mai 2017. Under punkt 3 om dyrehold åpnes det for at alle beboere kan ha hund eller katt og at det medfører en plikt til å rette seg etter borettslagets regler for dyrehold. 

Kort oppsummert innebærer dette at alle dyr skal være merket. Hunder skal føres i bånd og at katter aldri skal slippes løs innenfor innenfor borettslagets område. Eier av husdyr er erstatningspliktig for alle skader som deres katt/hund måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. Eier skal uten opphold fjerne ekstrementer fra husdyr.

Dersom det kommer berettigede klager på dyrehold og det ikke kan oppnåes en minnelig ordning mellom klager og dyreeier, skal dyret fjernes fra leiligheten. 

Styret vil forvalte disse reglene, og det vil få konsekvenser for dyreiere som ikke er lydhør for varsler fra andre beboere. Likefullt anser styret at slike saker best løses i dialog mellom beboerne. For å gi rom for en diskusjon om temaet åpner styret for en revisjon av husordensreglene fram mot en ekstraordinær generalforsamling primo 2020. 

Det har vært og er problemer knyttet til at katter bruker sandkassene til barna som urinal. Av denne grunn har det blitt konstruert en lukkemekanisme på lekeplassen på tunet. Denne blir sjelden lukket og sanden vil bli skiftet under høstdugnaden. Vi oppfordrer alle brukere til å lukke lokket over sandkassen når den ikke er i bruk. 

Styret