Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 10 sep 2015

Søppelkasting

Borettslaget har to søppelanlegg, ved garasjeanlegg 1 og 4. Ved garasjeanlegg 1 er det tre store beholdere for mat-, plast- og restavfall. I tillegg finnes det containere for papir og papp, samt for glass og metall. Ved garasjeanlegg 5 er det to store beholdere for mat-, plast- og restavfall, samt en beholder for papir.