Endret: 19 jan 2018     Opprettet: 7 nov 2017

Spørsmål og svar i forbindelse med rehabiliteringen

Her vil vi forsøke å samle de mest stilte spørsmålene underveis i rehabiliteringen, viser også til referat fra beboermøte 20.09.17 hvor det står en del spørsmål.

Spørsmål:

Skal ikke balkongkassene byttes ut?

Svar:

Det som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling var at utbedring av altaner/takterasser gjøres ved behov. Ved utbedring vil blomsterkasser bli byttet til rekkverk. Under arbeidene med utvendig kledning i rehabiliteringsprosjektet vil membran og tilstand på takterassene bli visuelt kontrollert.

 

Spørsmål:

Har Plan og bygg godkjent at bare noen av enhetene på en rekke øker vindusstørrelsen?

Svar:

Ja, det er gitt en rammetillatelse fra plan og bygg.

 

Spørsmål:

Vil det etterisoleres på teglveggene?

Svar:

Nei, det er ikke inkludert i pakken som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling.

 

Spørsmål:

Er det trygt mtp fukt at vinduene ikke blir byttet før etter påske?

Svar:

Entreprenøren har forsikret oss om at dette er trygt.

 

Spørsmål:

Hvorfor kan vi ikke skifte farge på kledningen når vi først bytter kledning?

Svar:

Vedtaket fra ekstraordinær generalforsamling gir ikke rom for å forandre farge på kledning. Det ble bestemt at det skal byttes likt mot likt.

 

Spørsmål:

Det står i fremdriftsplanen at arbeidet skal være ferdig på mitt hus en dato, er denne datoen endelig?

Svar:

Nei, fremdriftsplanen er et levende dokument som blir jevnlig revidert og er en veiledning og målsetning for arbeidene som skal utføres. Det er også presisert at det kan/vil bli endringer i fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen som ligger her på nettsidene er en forenklet utgave for å gi enklest mulig informasjon til beboere, og det henger alltid en oppdatert og mer utfyllende versjon oppe ved fellesrommet. Det er viktig å huske at hele borettslaget vårt rehabiliteres, og ferdigstillelse av prosjektet er september 2018.

 

Spørsmål:

Det kom et skriv i postkassen vedrørende nytt ventilasjonssystem som skal installeres i alle boenheter. Reagerer på at en her får beskjed om å demontere alle eksisterende mekaniske avtrekk uavhengig av om det er anlegg som er tilsvarende eller bedre enn det som nå skal installeres, har noen undersøkt hva som finnes i borettslaget?

Svar:

Styret har ikke oversikt over hva den enkelte har gjort når det gjelder ventilasjon. Det styret vet er at bygningene ble bygd med naturlig avtrekksventilasjon og at det ikke har blitt gjort noen oppgraderinger av ventilasjon i regi av borettslaget. Borettslaget har vedtatt at det skal installeres mekanisk ventilasjon. Dersom noen allerede har montert mekanisk avtrekksystem tilsvarende eller bedre enn det som borettslaget skal levere så vil dette bli beholdt. (montert baderomsvifte og/eller kjøkkenhette med viftemotor er ikke tilsvarende). Dette blir avgjort når arbeidene skal starte i de ulike leilighetene.

 

Spørsmål:

Det er i samme skriv gitt ett tilbud på ventiler som "demper lyd", pris Kr. 700,- pr. stk. inkl. mva. Spørsmålet her er hvilken lyd som dempes, er det trafikkstøy utenfra eller er det susing fra ventilen pga nytt mekanisk avtrekk?

Svar:

Demper lyd står under punkt 3 i rundskrivet som gjelder alle friskluftventiler på stue og soverom. Dvs friskluftventiler som er montert på yttervegg. Lydventilene vil kunne hjelpe de som er plaget med f.eks. trafikkstøy.

 

Spørsmål:

Mekanisk avtrekk vil gjøre det vanskeligere å fyre opp i en peis eller peisovn da det skapes trekk nedover i pipen istedenfor oppover, dette gjør at det vil ryke inn ved opptenning. Det ryker allerede mere inn nå, etter piperehabiliteringen, enn det gjorde før.

Svar:

Vanligvis er det ikke problem å fyre opp ildstedet. Hvis det blir et problem skyldes det som oftest at det ikke blir tilført nok luft til ildstedet. I forbindelse med etterisolering og utskifting av vinduer blir byggene tettere og tettere. Av og til må et vindu stå på gløtt til man har fått fyr på peisen. Dette skyldes at det ikke blir tilført nok friskluft gjennom ytterveggsventiler og andre uttettheter i bygningen.

 

Spørsmål: 

Entreprenøren er nå ferdig med riving, etterisolering og montering av ny kledning. Hvorfor er ikke friskluftventilene satt inn?

Svar:

Disse må tilpasses til listverk rundt vindu, derfor kan ikke disse settes inn før vindu er satt inn.

 

Spørsmål:

Må dere inn i leiligheten min under arbeidene?
 

Svar:

Ja, entreprenøren må inn i leilighetene under arbeidene. Det vil være varierende behov fra enhet til enhet. I noen få tilfeller vil entreprenør spørre om å få nøkler, men stort sett vil dette bli avtalt underveis. Dersom dere ønsker å gi fra dere nøkkel vil disse bli oppbevart i låst nøkkelskap.