Endret: 11 mai 2019     Opprettet: 4 okt 2017

Referat fra beboermøte 20.09.17

Spørsmål og svar fra beboermøte.

Referat beboermøte 20.09.17

 • Rehabiliteringen starter uke 41 og er beregnet med ca 13 mnd. byggetid. Inkl. fellesferien.
 • Arbeidene på de første rekkhusene starter med etterisolering først, deretter vinduer etter påske / april 2018. Håndverkeriet vil arbeide på noen hus av gangen og jobbe seg suksessivt bortover.
 • Arbeidstiden for entreprenøren vil være mellom 07-17 på ukedager. Ikke-støyende arbeider på lørdager kan forekomme, men vil vil så tilfelle varsles på forhånd.
 • Vinduene skiftes av Palmgren AS. Varsel om kontrollmåling kommer. Evalueringsskjema etter endt arbeid vil sendes ut der en kan gi tilbakemeldig om ev. feil eller mangler
 • Beboere er selv ansvarlig for å holde seg unna stillaser, samt informere / passe på barn. Hjelm er påbudt ved opphold rundt / i nærheten av stillaser.
 • Tilvalg; Husk å sende inn skjema til styret

Stilte spørsmål under møte;

 • D-husene / 5-roms kan ikke bytte vinduer iht. gjeldene tilvalg? Fordi det ikke finnes noen "kvadratiske vinduer " som kan økes i størrelse uten vesentlig inngripen i takkonstruksjonen. Rømningsvei for D-hus er godkjent.
 • Frostet glass i gjeldene dører? Dør type "Andre" leveres med klart glass. Styret ønsker å tilby beboere ulike tilvalg, men tilvalg utover en viss mengde er kostadsdrivende. Derfor denne begrensningen.
 • Beboere ønsker at flere vinduer kan åpnes, kan man skive dette i "annet" i tilvalgsskjema? Det blir sendt ut et eget skriv om åpningsbare vinduer kontra ikke-åpningsbare vinduer som kommer i uke 41
 • Ang. takvask - vil det bli smuss på nye vegger/vinduer? Det vil utføres en rengjøring ifb. med at stillas på de enkelte bygg tas ned.
 • Tid pr. rekke for rehab? Ca  5-7 uker.
 • Blir det brakkerigg? Nei. Styret har valgt å gi entreprenør tilgang til fellesrommet for å unngå brakkerigg i borettslaget, i tillegg til at dette gir en vesentlig reduksjon i riggkostnader. Kjøkkendelen av fellesommet kan leies i byggeperioden. Det kan komme en mindre brakkerigg senere i prosjektet.
 • Kuttliste? Det er satt av penger til uforutsette kostnader
 • Avtrekk i ventilasjon, vil rørene renses? Ingen arbeider vil stå uferdige
 • Plan- og bygningsetaten godtatt ulikheter i fasade? Plan- og bygningsetaten godtar endringer i fasadaene mht ulike vindustyper iht det som fremkommer av informasjonsskrivet og som ble forklart i beboermøtet. Arkitekten mener at strukturen i borettslaget tåler dette, fordi mye er ulikt allerede.
 • Frittstående boder? Kun skifte råteskadede bord og males. Boder som er en del av bygningskroppen vil etterisoleres innvendig på den siden som vender inn mot bygget.
 • Brannfelle - ventilasjon - plassering på kjøkken? Det er her  ikke noen krav til branntiltak mht. ventilasjon og det foretas derfor ingen særskilte tiltak.
 • Bankgaranti? Ja,det stilles bankgaranti.
 • Blomsterkasser fjernes? Balkongkasser på takterrasser rives ikke. Disse vil kun males. Dette er iht. hva som er vedtatt på tidligere generalforsamlinger.
 • Utvendige persienner, må disse demonteres/lagres/ettermonteres selv, som med markiser? Ja, beboere må selv demontere alt som sitter på fasaden (bortsett fra stikkontakter og lamper) dersom disse skal tas vare på.
 • Fremdriftsplan? Ja, grov skisse er under utarbeidelse
 • Byttes alle vinduer uansett? Ja, alle vinduer byttes.
 • Dørene byttes uansett? Nei, under 5 år eller ved spes avtale - notere i skjema (dette står det tydelig om i infoskrivet som allerede er sendt ut)
 • Ventliasjonsanlegg som er nye? Gi beskjed om dette ved oppstartsbefaring.
 • Større baldakiner? Har de helling? Beholde de eksisterende? Dersom en ikke ønsker å bestille opsjonen alternativ baldakin vil det monteres en ny baldakin tilsvarende eksisterende. Den alternative baldakinen har tilstrekkelig helning.
 • Egne lamper? Nei, men den eksisterende blir remontert dersom den er godkjent for bruk.
 • Boligalarm, markiser, persienner - priser på dette? Styret jobber med ulike leverandører for å oppnå best mulig pris. Dette kommer vi tilbake til.
 • A-hus har ikke baldakiner, kan de bestilles? Nei, dette er ikke en del av prosjektet.
 • Markiser beholde gamle? Pris for demontering og remontering må innhentes og bekostes av hver enkelt beboer. Beboer må også mellomlagre selv.
 • Stillas regler? Stillas monteres iht gjeldende forskrifter.
 • Overlås i dør? Dette er ikke priset inn i anbudet, og tilbys ikke som en del av tilvalg. Nye dører med låser er FG-godkjente. Igjen: Styret ønsker å tilby beboere ulike tilvalg, men tilvalg utover en viss mengde er kostadsdrivende. Derfor denne begrensningen.
 • Farge på fasade? Samme som før, iht vedtak på ekstraordinær generalforsamling.
 • Vindubytte tid?  Ca 1-2 arbeidsdager pr. enhet
 • Lister til vinduene? Nye hvite lister settes på i standard størrelse.
 • Levegger? Blir tilpasset ny fasade