Endret: 22 mai 2017     Opprettet: 10 mai 2017

Oppsummering av informasjonen etter generalforsamlingen

Oslo - 22.mai 2017: Her kommer en kort oppsummering av informasjonen som kom etter generalforsamlingen 09.mai 2017.

-    Oppfordring fra driftsutvalget v/Gry om å sørge for at panelet på boder der vinduer er tatt ut må males. Kontakt Gry for å få utdelt maling og utstyr. 
-    Oppfordring fra beboer om å ikke legge igjen søppel og kompost langs med fortauet i Erling Michelsens vei. Dette er heller ikke lov i Oslo kommune. Hageavfall leveres gratis på Haraldrud. Driftsutvalget tar en runde og formulerer eget skriv om dette.
-    Styret ble bedt om å undersøke med Oslo kommune ifht leie av triangeltomta, da denne i stor grad står ubenyttet. Tidligere ble avtalen sagt opp som følge av høy kostnad, men dette kan ha endret seg. 
-    Styret oppfordret om at beboerne benytter styrets e-post for håndtering av eventuelle klager, og at dette ikke håndteres på sosiale medier. 

Rehabiliteringsprosjekt
-    Prosjektet er i rute. Anbudsrunde pågår, 6 leverandører var på befaring i dag og styret forventer å få inn priser om ca. 1 mnd. Deretter blir det en evaluering av innkomne tilbud. En har et realistisk mål om å starte i høst, men vet ikke før en får mer detaljer fra leverandørene. 
-    Forventer at det som en del av tilbudene vil komme flere opsjoner der de enkelte beboerne får valgmuligheter om å oppgradere f.eks. dører, størrelse på vinduer etc. Vet mer om dette når avtale er på plass. 
-    D-husene (EM11, TN14, TN18 og TN32) som ikke har terrasse over stua vil ikke ha mulighet til å få større vinduer grunnet for liten plass der vinduene står. Styret skal undersøke om det er muligheter for utvidelser for de som har utbygd terrasse. 
-    Selve utskiftningen av vinduene er ikke søknadspliktig, og det at beboerne kan velge hva en vil ha kan gjøre at det er ulikt ifht vinduenes størrelse i en rekke. Det er arkitekturmessig ikke vurdert til å være av betydning. 
-    Det vil være færre valg ifht selve oppussingsarbeidet f.eks. med panel.
-    Ifht solskjerming og persienner så må alt dette ned i forbindelse med rehabiliteringen. Det er uvisst om det som tidligere har stått oppe vil passe i rehabilitert fasade. Styret vil uansett få hentet inn tilbud på markiser og persienner i forbindelse med gjennomføringen av rehabiliteringen. 
-    Entreprenører må angi hvordan selve rehabiliteringen gjennomføres, f.eks. ferdigstilling av en og en rekke. Obos prosjekt antar at 2-3 hus tas om gangen. Det skal være mulig å bo i husene under rehabiliteringen. 
-    Opsjoner for utbygging blir diskutert med leverandør. Det er fornuftig å ta dette samtidig med rehabiliteringen. 
-    Garasjeprosjektet er i gang, og styret antar oppstart i løpet av høsten. Dette gjelder rehabilitering av garasjeanlegg 4.  
-    Det vil bli et grundig beboermøte med gjennomgang av alle detaljer, forhåpentligvis før fellesferien.