Endret: 1 feb 2018     Opprettet: 6 nov 2017

Oppdatert fremdriftsplan rehabiliteringsprosjekt

Her er en oppdatert fremdriftsplan for rehabiliteringsprosjektet. Vi gjør oppmerksom på at denne kan/vil bli endret underveis, og oppdatert versjon henger oppe utenfor fellesrommet i TN16F. Fremdriftsplanen er et levende dokument som revideres jevnlig, og er en veiledning og målsetting for arbeidene som pågår. Det er viktig å huske på at hele borettslaget rehabiliteres, og ferdigstillelse av prosjektet er i september 2018.

Oppdatert 01.02.2018

Adresse                                       Start                     Slutt
Trygve Nilsens vei 12           Man 09.10.17         Tor 07.12.17
Trygve Nilsens vei 20           Man 09.10.17         Ons 20.12.17
Erling Michelsensvei 7         Ons 01.11.17          Fre 22.12.17
Erling Michelsensvei 9         Ons 01.11.17          Fre 22.12.17
Erling Michelsensvei 11       Man 27.11.17          Lør 27.01.18
Trygve Nilsens vei 16          Man 27.11.17          Lør 27.01.18
Trygve Nilsens vei 14          Man 27.11.17          Tir 30.01.18
Trygve Nilsens vei 18          Tir 02.01.18             Fre 23.02.18
Erling Michelsensvei 13      Ons 03.01.18          Ons 21.02.18
Erling Michelsensvei 15      Man 29.01.18           Tor 22.03.18
Erling Michelsensvei 17      Man 29.01.18            Tor 08.03.18
Erling Michelsensvei 19      Man 05.02.18          Fre 23.03.18
Erling Michelsensvei 21      Man 05.02.18           Tor 05.04.18
Trygve Nilsens vei 28         Man 26.02.18           Fre 13.04.18
Trygve Nilsens vei 30         Man 26.02.18           Fre 27.04.18
Trygve Nilsens vei 32         Tor 08.03.18             Ons 02.05.18
Trygve Nilsens vei 22         Tor 08.03.18             Ons 18.04.18
Trygve Nilsens vei 24         Fre 23.03.18            Tor 03.05.18
Trygve Nilsens vei 26         Fre 23.03.18            Tor 26.04.18 

 

Ventilasjonsarbeider           Man 08.01.18            Man 11.06.18
Malerarbeider                     Man 02.04.18            Tir 26.06.18
Murerarbeider                     Man 02.04.18            Ons 08.08.18
Takvask                               Man 18.06.18            Tor 05.07.18
Innsetting av vinduer           Man 02.04.18            Fre 14.09.18
Gjenstående arbeid på fasader   Man 12.03.18    Fre 01.06.18