22 mai 2017

Oppdatering om prosjektet

Her følger en liten oppdatering fra styret om prosjektet.

Prosessen hittil:

Frem til jul og litt ut i januar har borettslaget jobbet med å avklare kontraktuelle forhold med OBOS Prosjekt. Etter dette og frem til starten av mai har OBOS Prosjekt i samarbeid med borettslaget og arkitekter i Absolutt Arkitektur jobbet med å utarbeide et tilbudsmateriale som sendes ut til aktuelle entreprenører. Det har i praksis forgått to prosesser i denne perioden. Det har blitt jobbet med å avklare en del forhold med kommunen knyttet til hva man kan gjøre uten at det er søknadspliktig og hva kommunen mener er søknadspliktig. Dette har munnet ut i en såkalt rammesøknad som ble sendt rett før påske. Samtidig har det blitt jobbet med tilbudsmaterialet som er en beskrivelse av hvilke arbeider som skal utføres av tømrerarbeider, vindusbytte osv. Et eksempel på krav som stilles i tilbudsmaterialet er hvor i veggen nye vinduer skal plasseres eller hvor mange strøk maling som skal males, med mye mer.

 

Tilbudsmaterialet er nå sendt ut til aktuelle entreprenører og tilbudsbefaring er avholdt. Entreprenørene jobber med å utarbeide sine tilbud. Frist for dette er i første halvdel av juni. Deretter begynner evalueringsfasen som er en viktig fase. Her vil man til å starte med vurdere hvilke tilbud som er mest aktuelle og deretter vil man avholde møter med den eller de mest aktuelle entreprenørene. Evalueringsfasen kan variere avhengig av hva slags spørsmål som dukker opp, og forhold ved entreprenørens tilbud. I Nordre Fjeldstad Borettslag er det en stor og variert bygningsmasse, og det kan være fornuftig å gjennomføre en grundig prosess i denne fasen.

 

Når alle nødvendige forhold er avklart skrives det kontrakt med entreprenøren som  er valgt. Entreprenøren vil da gå i gang med å planlegge oppstart, som innebærer å kjøpe inn materialer, lage til riggplass, osv. Det er et realistisk mål med oppstart høsten 2017. Samtidig er det flere forhold som spiller inn. Blant annet er det en forutsetning at det ikke oppstår problemer med søknaden mot kommunen, eller så kan for eksempel entreprenøren ha en god begrunnelse for å utsette oppstart noen måneder.

 

Varighet på arbeidene får man også vite når tilbudene har kommet inn.