21 aug 2017

Informasjon vedrørende rehabiliteringen

Vi har valgt leverandør!

Styret kan med glede informere om at Håndverkeriet er valgt som entreprenør på dette prosjektet. Håndverkeriet har god erfaring med tidligere rehabilitering av rekkehusbebyggelse blant annet på Øvre Høybråten borettslag. Mer info kan dere finne på www.handverkeriet.no. Håndverkeriet endte som det klart beste alternativet etter en grundig anbudsprosess hvor 6 entrerprenørfirmaer var involvert.

Oppstart av prosjektet er ventet å være i uke 40.

Fyldig informasjon kommer i løpet av uke 36 til beboerne, og den infoen inneholder priser på hva evt. større vinduer koster og prisen på vindu i endevegg. Det vil også bli et par valg av dører og takutspring over ytterdøren.

Denne infoen kommer sammen med innkallelse til beboermøte i Ellingsrud kirke, som er forventet å være i uke 37.