Endret: 19 jan 2018     Opprettet: 18 jan 2018

Informasjon om ventilasjonsarbeidene

Styret har ikke oversikt over hva den enkelte har gjort når det gjelder ventilasjon. Det styret vet er at bygningene ble bygd med naturlig avtrekksventilasjon og at det ikke har blitt gjort noen oppgraderinger av ventilasjon i regi av borettslaget. Generalforsamlingen har vedtatt at det skal installeres mekanisk ventilasjon. Dersom noen allerede har montert mekanisk avtrekksystem tilsvarende eller bedre enn det som borettslaget skal levere så vil dette bli beholdt. (montert baderomsvifte og/eller kjøkkenhette med viftemotor er ikke tilsvarende). Dette blir avgjort når arbeidene skal starte hos dere.
 
Det som skal leveres er en avtrekksvifte på loft som skal trekke ut luft fra wc, bad, vaskerom og kjøkken. I disse rommene skal den originale avtrekksventilen byttes ut med en avtrekksventil som er beregnet for mekanisk avtrekk. Alle de fleksible kanalene på loftet blir byttet ut med spirokanaler som blir isolert, i tillegg leveres det lydfeller.
 
I noen enheter er det installert kjøkkenhette med viftemotor som har kanal ført opp på loft og videre til takhatt hvor det også er kanaler fra bad og wc. Dette er normalt ikke noe som styret godkjenner. Årsaken er at det naturlige avtrekksystemet ikke vil virke og borettslaget ønsker ikke den ekstra mengden med matfett i kanalene. Borettslaget anbefaler derfor kjøkkenhette med kullfilter som resirkulerer luften og fjerner matos. Vanndampen og andre forurensinger vil bli sugd ut via den nye avtrekksventilen på kjøkkenet. Avtrekket vil gå hele tiden og det vil være et konstant avtrekk på kjøkken. Dersom noe er lovlig montert så skal selvfølgelig ikke dagens styre gå tilbake på det med mindre dette da ikke får konflikt med de vedtakene som er gjort på generalforsamling, og vi vil selvsagt gjøre vurderinger og eventuelt lokale tilpasninger i de forskjellige enhetene. Dette blir avgjort i forkant av oppstart på boligen. (Redigert 19.01.2018): Styret har i dag besluttet at de enhetene hvor det er kjøkkenhette med avtrekksvifte som er koblet mot en egen kanal ført ut i friskluft, vil denne løsningen ikke bli rørt - og det vil istedenfor bli innstallert en ny avtrekksventil som er tilknyttet Flexit avtrekksviften på loftet. I de få tilfellene hvor kjøkkenhette er koblet på ventilasjonskanalen vil vi ta vurderinger i hvert tilfelle, målet er alltid minst mulig inngrep og ekstrakostnader for beboerne.
 
Dersom baderomsviften er koblet til det originale avtrekket på bad så må denne fjernes for at man skal få montert avtrekksventil. Det er vanskelig å ha kontroll på hvor det blir av luften dersom det er flere vifter som er koblet til samme kanalsystem. (Redigert 19.01.2018): Styret har i dag besluttet at fjerning av baderomsviftene gjøres av entreprenør for å sikre fremdrift i prosjektet som helhet. Det betyr at elektriker kobler fra strøm, og ventilasjonsarbeiderne bytter viften mot en avtrekksventil. Det er viktig at arbeiderne har tilgang til viften for å kunne gjøre arbeidene.

Dersom avtrekksventilen på kjøkkenet er skjult av en kanal, må også beboer selv fjerne kanalen slik at arbeiderne får tilgang til ventilen som skal byttes. (Redigert 19.01.2018): Dersom ventilen er skjult av kjøkkenskap eller andre ting, vil det bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle for å løse dette, målet er alltid minst mulig inngrep og ekstrakostnader for beboerne. Ikke riv noe.

Ventilasjonsarbeidene vil følge rekkefølgen for arbeidene som har startet når det gjelder hvilke enheter det skal jobbes på.

 

Ta kontakt med styret dersom dere har noen spørsmål angående dette.