18 mai 2019

Informasjon fra styret ang ferdigstilling av rehabiliteringsprosjektet

Kjære andelseiere.

Det er i dag 15 mai og som dere ser har ikke Håndverkeriet fullført arbeidene som avtalt. Styret har vært i dialog med OBOS Prosjekt og de bekrefter at de holder tilbake betaling til Håndverkeriet og at de vil kreve dagbøter/kompensasjon fremover. Styret vil ila de neste ukene gjennomføre møter med OBOS Prosjekt og Håndverkeriet for å avklare fremdriftplan. Styrets ståsted er fremdeles at alle mangler som dere har meldt inn skal være utbedret før vi utbetaler restbeløpet. Vi vil holde dere fortløpende oppdatert på utviklingen. 

 

Mvh Styret i NFB