18 des 2017

Forsinkelse i arbeidet

På grunn av en klage til Plan og Bygningsetaten fra en beboer i borettslaget, har arbeidene blitt forsinket med ca 2 uker. Håndverkeriet vil gjøre det de kan for å hente inn igjen den tapte tiden på nyåret. 

Denne klagen har kostet borettslaget både tid og penger, men Plan og Bygg har nå gitt oss klarsignal til å fortsette arbeidene som planlagt.

Vi ber om at alle beboere retter henvendelser til styret og/eller Håndverkeriet for å avklare eventuelle spørsmål før det tas kontakt med myndigheter.