Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 12 mai 2014

Påbygg i borettslaget - gjeldende retningslinjer

Her er retningslinjene for påbygging i Nordre Fjeldstad borettslag slik de ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 24. november 1986.

Retningslinjene foreligger i form av et innskannet PDF-dokument. Det kan derfor hende at du må ha Adobe Reader eller et tilsvarende program for lesing av PDF-dokumenter installert på pc-en din for å kunne åpne vedtektene.

Norsk versjon av Adobe Reader kan lastes ned gratis herfra .

Klikk denne linjen for å åpne Retningslinjene for påbygg i borettslaget .

Vi beklager at den gamle innskanningen av dokumentet er av noe dårlig kvalitet.

Borettslaget fikk 01.11.2001 en dispensasjon fra bebyggelsesplanen for de tiltakene som da var inntegnet på et kart. Dispensasjonen åpnet for en økning av U-grad i området fra 0,35 til 0,40 gjennom at samtlige av utbyggingstiltakene ble gjennomført.

I brev fra Plan- og bygningsetaten datert 23. september 2014 er det understreket at alle tiltak på eiendommen som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven er søknadspliktige. Mindre tiltak på bebygd eiendom og andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan foretås av tiltakshaver kan ette rny lov omsøkes som tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.

Alløe tiltak som ikke er tegnet inn på kartet vil fortsatt være avhenginge av dispensasjon. Dette gjelder blant annet plattinger, terrasser, boder, påbygg og annet som ikke var omfattet av den opprinnelige søknade om dispensasjon utenom byggesak i 2001.