Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 10 sep 2015

Utleievilkår for fellesrommene i Nordre Fjeldstad borettslag

I styremøte 18. juni 2014 vedtok styret nye utleievilkår for fellesrommene.

1. Lokalene leies ut til voksne som bor i Nordre Fjeldstad borettslag. Beboere i Søndre Fjeldstad borettslag kan også leie lokalene. Det er ikke utleie i perioden 1. juli til 15. august (sommerferie) og perioden 17. desember til 4. januar (juleferie).

2. Lokalene egner seg ikke til alle typer fester. Av hensyn til naboene, må det vurderes hva slags selskap det skal være. Rommene egner seg godt for bursdager, konfirmasjoner, barnedåp, minnesamvær med mer.

3. Lokalene kan bestilles på forhånd etter prinsippet første mann til mølla. Vær derfor tidlig ute dersom det gjelder viktige dager. Lørdag og søndag må leies samlet.

4. Leie av lokalet er kr. 250,- pr. hverdag og kr. 500,- pr. helg inkl. lørdag og søndag. De samme prisene gjelder for beboere i Søndre Fjeldstad borettslag.

5. Nøklene til rommene hentes og leveres etter avtale. Husk forhåndsbetaling!

6. Selskapet skal avsluttes, og gjestene må forlate lokalene innen kl. 22:00. Opprydding kan skje fram til kl. 23:00 eller neste dag etter avtale. Hvis tilstelningen medfører mer støy enn vanlig, skal naboer varsles.

7. Etter bruk ryddes og vaskes lokalene i henhold til sjekklista. Motto: Det skal være pent, rent og ryddig til neste leietaker! Dersom rommene ikke er rengjort tilfredsstillende og i henhold til følge sjekklisten , vil det bli leid inn renholdsbyrå til å vaske for leietakers regning.

8. Utstyr som blir ødelagt, må leietaker erstatte.

9. Utstyr og inventar må ikke fjernes fra lokalene.

10. Ballonger m.m. skal ikke henges/tapes på vegger og tak.

11. Parkering utenfor fellesrommene er kun tillatt for av og pålessing.

12. Ved brudd på utleievilkårene kan leie senere nektes.

13. Utleievilkårene kan til enhver tid endres av styret.