2 mai 2017

Informasjon om uterom

Nå når våren virkelig er over oss, kan det være mange som begynner å se på uterommet med nye øyne – og som ønsker å gjøre forandringer på plattinger, gjerder, hekker etc. Vi i styret ønsker å minne om at det er søknadsplikt til styret dersom det gjøres forandringer som berører bygningens eksteriør.  Vedtekter for Nordre Fjeldstad Borettslag §4-1 (2) «Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, parabol, markiser, levegger, gjerder mv, - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.» Vennlig hilsen styret