8 sep 2017

Informasjon angående vår avtale med Norsk Brannvern

Norsk Brannvern kommer tilbake for å utbedre de manglene de fant ved forrige besøk.

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme for å utbedre mangler hos oss fra klokken 16:00. 

Onsdag 13. september


Norsk Brannvern vil montere røykvarslere der det ikke er tilstrekkelig varsling, og bytte pulverapparat der dette er underkjent. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter med mangler.


Ved spørsmål, vennligst kontakt styret eller Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no