Endret: 11 mai 2019     Opprettet: 12 sep 2017

Høstdugnad

HØSTDUGNAD 2017 – ONSDAG 27. SEPTEMBER

Vi ønsker alle beboere velkommen til høstdugnad i Nordre Fjeldstad borettslag.
Det er tid for å gjøre borettslaget klart for en ny vinter. Vi har oppgaver som raking av løv,
plukke søppel, beskjære busker og hekker og renske opp på lekeplassene.


Oppmøte i fellesrommet fra kl. 17 hvor driftsutvalget vil fordele oppgavene. Ta med hansker,
koster og river.


Det vil bli servert pølser og forfriskninger til alle!


Når jobben er gjort, er det fint om dere melder fra på fellesrommet. Vi er glade for å kunne tilby
lodd til alle boenheter som deltar. Vinneren blir trukket blant de som er til stede på
beboermøtet, og gevinsten er en måned fri husleie. Husk å ta med loddet på beboermøtet.


CONTAINERE
Det vil bli satt opp containere ved garasjeanlegg 1 og 4 fredag 22. september. Det blir også satt opp et pallebur for elektrisk avfall og malingsrester ved garasjeanlegg 1.
I forbindelse med oppgraderingen av borettslaget vårt, må det være helt ryddig rundt husene. Vi vil derfor oppfordre alle til å benytte containerne til å kaste alt som ikke skal tas vare på.


Dette skal ikke i containeren:
• Farlig avfall: Olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kjemikalier og væsker
• Brann- og eksplosjonsfarlig avfall
• Asbestholdige materialer
• Batterier
• Matavfall og annet organisk avfall.
• Impregnert trevirke
• Gips
• Bildekk - kan leveres gratis til dekkforhandler
• EE-avfall - el-avfall og lysstoffrør
• Datautstyr, TV, radio, telefoner og lamper/ledninger
• Hvitevarer og kuldemøbler. Alle bransjeforretninger plikter å ta imot dette.

VEL MØTT!


Med vennlig hilsen
Driftsutvalget og Miljøutvalget