Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 10 sep 2015

Bilkjøring på internveier

Vi minner alle om å begrense bilkjøring innenfor boområdet. Alle har behov for å kjøre på gangveiene av og til, men husk at det er - nettopp - gangveier! Kjør sakte og vis hensyn! Vi ber også om at alle tenker på miljøet og begrenser tomgangskjøring i boområdet vårt.