13 aug 2019

Ordinært styremøte 12 august 2019

Her følger en oppusmmering fra styret etter det første ordinære møtet etter sommerferien.

Kjære beboere, et fulltallig styre gjennomførte i dag det første styremøte etter ferien. Først vil vi takke for arbeidet som er lagt ned med å fylle ut skade/mangelblankettene etter rehabiliteringen. Styret vil i de kommende ukene sammenstille klagene, løfte ut felles tema som må følges opp særskilt og utfordre OBOS prosjekt på helheten. Videre vil vi sørge for en oppfølging mot Håndtverkeriet for å lukke de gap som er dekket av kontrakten. Dette er et omfattende arbeid som vil ta mye av styrets kapasitet i tiden som kommer. 

I løpet av våren og sommeren har vi registrert mange saker som vi følger opp, blant mange vanninntrengning gjennom pipeløp, resonanslyder fra pipehatter, ansvarsforhold dersom garasjeanlegg 4 forårsaker skade på kjøretøy, lekkasje i det originale røropplegget innvendig, søknad om å etablere plattinger og tak over uteområder, utfordringer med søppel som er satt igjen i borettslaget, behov for maling, parkering som sperrer innkjørsel til garasje, forurensning av sandkasse, plagsomme katter, skader etter måkebil og rehabilitering, hekker som skaper trafikkfarlige situasjoner og skade på garasjeport. Disse og flere saker innebærer betydelig arbeid for å finne gode løsninger som vil stå seg over tid. Styret vil svare den enkelte fortløpende, og noen av svarene vil ende opp i en revidering av husordensreglene som vi vil legge fram på en ekstraordinær generalforsamling etter nyttår sammen med påleggene generalforsamlingen ga oss i mai.

Selv om det (forhåpentligvis) fremdeles er mye igjen av sommeren, planlegger vi med høstdugnad onsdag 11 september. Senere i høst vil vi legge til rette for dugnader for å sette i stand fellesrommet vårt. Driftsutvalget har gått sammen med Miljøutvalget for å finne gode løsninger for innredningen, som vil bli godkjent av styret. Hvis alt går etter planen vil vi igjen få et sosialt samlingssted og et utleielokale innen utgangen av året. Styret har også gitt startskuddet for et arbeidsutvalg som skal vurdere borettslagets mulighetsrom for å følge opp Oslo kommunes satsning på elektriske biler. Utvalget blir satt sammen av frivillige med et mandat fra styret og vil få tiden fram til ekstraordinær generalforsamling på å konstituere seg og legge fram en plan for arbeidet. 

Neste ordinære styremøte vil bli avholdt torsdag 12 september kl 1800. På dette styremøtet vil vi ta imot en vararepresentant som vil overta for Andreas Bogstad som dessverre har solgt sin andel. Styret vil benytte anledningen til å takke for innsatsen Andreas har lagt ned i styret i en krevende periode, for viljen til å overføre erfaringer mellom styrer og for godt naboskap:-)

Det er en travel høst som venter styret og utvalgene. Uten å fraskrive oss noe ansvar så ønsker vi å minne om at fordelen med et borettslag er at vi står sammen både om utfordringene og om løsningene. Det er vårt borettslag. 

Styret