5 feb 2020

Oppstart arbeid med å rette feil og mangler etter rehabilitering

God søndag,

 

Styret har blitt gjort oppmerksom på at Håndverkeriet har iverksatt sine unde-entreprenører Palmgren (vinduer og dører) og Wethal (Elektrisk) for å utbedre feil og mangler etter rehabiliteringen. Styret har forsøkt å få Håndverkeriet til å komme med en plan for dette arbeidet slik at vi kan holde dere informert, men det synes å være krevende for dem. Dere må forvente at det kommer direkte henvendelser til dere. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for mange å være tilstede på dagtid, men oppfordrer dere til å finne passende tid i direkte dialog med håndverkerne. For oss som borettslag er det viktig at alle som nå har besøk og får rettet på feil, eller dersom de drar igjen uten å rette feil, informerer styret på vår e-mail adresse:

 

nordrefjeldstad@styrerommet.net. Merk emnefeltet med "Utbedring på adresse..".

 

Vi vil ikke betale ut penger til Håndverkeriet før dere har meldt inn at feilene er rettet - samtidig må vi være ryddig og betale ettersom de faktisk retter feil og mangler. Vi er nå forhåpentligvis i en fase hvor vi rydder opp etter en kaotisk prosess. Styret er avhengig av god dialog slik at vi kan sikre at vi får det vi har krav på etter kontrakt. På forhånd takk.

 

Hilsen

Styret