Endret: 24 jun 2019     Opprettet: 23 aug 2016

Miljøutvalget

Miljøutvalget består av følgende medlemmer:

Roja Darian
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 26 B
Epost: roja.darian@gmail.com

Stine Riise Hullstein
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 12 A
Epost: stinehullstein@gmail.com

Dimen Karimi
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 12 D
Epost: dimenjiyan@hotmail.com

Ráste Skoglund
Valgt for perioden: 2019/2020
Adresse: Trygve Nilsens vei 12 A
Epost: raste@abc-company.no

 

Miljøutvalget har ansvar for:

  • Miljøfremmende tiltak

  • Kontroll av lekeområder / lekeapparater

  • Utleie og oppfølging av Fellesrommet i TN 16F

  • Redigering av borettslagets hjemmeside og Facebookside i dialog med styret