23 aug 2019

Innledende møte med OBOS prosjekt om reklamasjoner etter rehabilitering

Styreleder og sekretær gjennomførte den 22. august et avklaringsmøte med OBOS prosjekt som Nordre Fjeldstad Borettslag har leid inn for å gjennomføre rehabiliteringen i borettslaget vårt.

Kjære beboere,

 

Styreleder og sekretær gjennomførte den 22. august et avklaringsmøte med OBOS prosjekt som Nordre Fjeldstad Borettslag har leid inn for å gjennomføre rehabiliteringen i borettslaget vårt. Vi hadde med oss momentene fra allmøtet før sommeren og et sammendrag av alle mangellistene dere har levert inn. Møtet var konstruktivt og vi fikk tydeliggjort vår misnøye med manglende kvalitetskontroll, ferdigstillelse, manglende dokumentasjon på prosjekterte løsninger og manglende dokumentasjon på ferdigstilt arbeid. 

Gitt vår beskrivelse av manglene fikk vi også støtte på styrets beslutning om ikke å utbetale sluttoppgjør til Håndverkeriet. OBOS prosjekt vil purre på de formelle dokumentasjonskravene og sammenstille våre innmeldte lister. Når det er gjort skal styret og OBOS prosjekt diskutere hva vi mener er del av kontrakten med Håndverkeriet og hva vi må håndtere på andre måter. Når vi er enige vil vi gjennomføre et formelt møte med Håndverkeriet med samlet reklamasjon. På dette tidspunktet har vi forhåpentligvis et bedre bilde av hvilken kvalitetskontroll som er gjennomført og kan gjøre en vurdering av ulike tiltak for å sikre tilstrekkelig kvalitetskontroll, samt forberede en anbefaling til en ekstraordinær generalforsamling. 

Styrets ståsted er at alle leverte reklamasjoner enten skal lukkes gjennom en begrunnelse, eller gjennom at beboer er fornøyd. Vi må alle være forberedt på at det vil kreve både befaringer, besøk av håndverkere og diskusjoner i borettslaget om hva vi mener er godt nok. Dersom vi skulle være uenig med Håndverkeriet på disse punktene, diskuterte vi også handlemåter med OBOS prosjekt for å aktivere bankgarantien Håndverkeriet er forpliktet til å ha i 5 år og bruk av sluttoppgjøret for å rette opp i feil og mangler. 

Styret har hittil mottatt 80 skjemaer. Det er viktig for å få så godt utbytte som mulig av den kommende reklamasjonsprosessen at alle leverer, også de som ikke har mangler. Vi ber derfor om at de 31 andelseierne som ikke har levert, om å signere skjemaet og legge i styrets postboks Trygve Nilsens vei 16 F.

Det er mye som gjenstår, samtidig er styret fornøyd med måten vi har satt agendaen for reklamasjonsarbeidet. 

 

Fortsatt god sensommer!

Hilsen

Styret