5 feb 2020

Informasjon fra styret januar 2020

Kjære beboere – Godt nytt år.


Styret avsluttet det siste året med å gå gjennom budsjettet for 2020. Sameiet vårt har en god og ordnet økonomi som gir rom for en forsvarlig drift av bygningsmassen og tjenestene vi har blitt vant med. Det er også rom for å forfølge de tiltak som generalforsamlingen har vedtatt eller bedt styret om å forberede. For å sikre at vi opprettholder en sunn økonomi også i årene som kommer har styret vedtatt at husleien vil bli indeksregulert rutinemessig hvert år. Det vil komme konkret informasjon om dette før det iverksettes.
 
Før jul orienterte styret om at det var mange feil på fakturene på tilvalg til rehabiliteringen og ba om tilbakemeldinger. Vi har nå gjennomgått alle innspill og gjennomført noen befaringer og mener nå vi har et tiltrekkelig grunnlag for å sende ut nye faktura. Det er så mange avvik på utekontakter at styret besluttet ikke å fakturere for disse. For beløp under 2000,- vi det komme en faktura, for høyere beløp vil det bli delt i to.
 
Høsten dreide seg mye om arbeidet mot Håndverkeriet og OBOS prosjekt for styret. Vi har nå kommet til et punkt hvor vi også kan se framover. På styremøte 15.jan hadde vi derfor invitert inn Selvaag for å orientere om tilbudet de har på vedlikehold og prosjektering. Hensikten var både å få høre fra en annen aktør enn OBOS prosjekt og starte forberedelsene med rehabilitering av garasjeanlegg 4. På samme styremøte fikk vi en orientering fra el-bil utvalget. De har allerede deltatt på elbilforeningens infomøte og skal delta på et OBOS-kurs om tematikken. Neste steg som styret har godkjent er en befaring av anleggene våre av en uhildet part for å få råd om veien videre. Styret sikter mot å orientere og komme med en anbefaling på ordinær generalforsamling, tentativt satt til 13.mai.
 
Vi har for tiden problemer med strøm i garasjeanlegg 2. Det viser seg at kursen som driver portene har en feil, og noen biler ble låst inne da en av eierne hadde fått feil nøkler og en manglet. Dette er sikkert tilfellet for flere, og styret oppfordrer derfor alle til å sjekke at nøkkelen fungerer for manuell åpning av porten. Dersom det ikke er tilfelle må sylinderen skiftes for beboers regning. Styret har arbeid på gang med elektriker for å rette opp feilen.  
 
Hilsen 
Styret