Bilder av Nordre Fjeldstad Borettslag 1980-1987

Her er bilder samlet inn ved 25-årsjubileet i 2006. Bildene er fra byggeperioden i 1980-1981 og de nærmeste årene etterpå, samt noen bilder fra den første utbyggingen som startet i 1987.

;