24 jun 2019

Beboermøte Nordre Fjeldstad Borettslag - 19.06.19 – Ellingsrud kirke

Fra styret: Harald Aamoth, Andreas Bogstad, Arne Sørli (referent) Fra driftsutvalget: Gry Ødegård Fra miljøutvalget: Stine Hulstein

Generell informasjon fra styret v/Harald:

Det nye styret la fram sine rutiner for informasjonsformidling (e-post, nettsider) etc. Styrets Facebook-gruppe blir lagt ned. Informasjon vil primært legges ut på borettslagets nettside: http://web4.herborvi.no/0459 eller http://nordrefjeldstad.no

 • Viktig informasjon blir distribuert til beboere per e-post, SMS og papir.
 • Kontakt med styret skjer primært via e-post/post, og ev. i forkant av styremøter den andre mandagen hver måned.
 • Styret har som mål at alle e-poster skal bli besvart i løpet av en uke. 
 • Alle beboere oppfordres til å oppdatere kontaktinformasjon hos Obos: dette er viktig for å kunne nå frem med relevant informasjon per e-post og SMS. Beboere kan oppdatere dette selv via Min Side på Obos sine nettsider: 

https://www.obos.no/privat/logg-inn-privat/logg-inn-min-side-medlemskap

 • Ev. kontakte Obos medlemsservice på tlf. 22 86 59 90

 • Et Varamedlem vil overta for Andreas i styret når han selger sin andel.

Informasjon fra driftsutvalget v/Gry:

 • Fellesrommet er malt og nye toaletter satt inn, men gulvbelegg må skiftes
 • Stine og Gry sjekker med møbelleverandører for tilbud på slitesterkt møblement
 • Søndre Fjeldstad kan leie fellesrommet v/behov (slik løsningen har vært før)
 • Kurt og Gry har ryddet i maling etter Håndtverkeriet, selvom rødfargen har et annet navn - Røros-rød - er det samme farge. Vi skal heretter bruke Jotun Optima maling. Beboere kan kontakte Gry for å få hentet maling. Styret vil sjekke om det er utfordringer med å male over den gamle Nordsjø malingen med Jotun Optima
 • Vi trenger å få malt rekkverket fra EMV21F og ned – mulig sommerjobb for noen?
 • Skader på gjerder ble notert ved befaring etter påske
 • Brøyting: Søndre og Nordre har felles avtale om brøyting – ny avtale skal tegnes i år. Anbud skal hentes inn. Innspill fra beboere ang. viktige momenter i forbindelse med brøyting er notert og vil bli tatt med under vurdering av ny tilbyder.

 

Informasjon om styrets arbeid siden konstituering v/Harald:

 • Det er gjennomført to ordinære styremøter, 24.05 og 11.06
 • Rehabilitering er formelt avsluttet for å kunne komme over i neste fase (reklamasjon/utbedring). Styret vil samle inn på ny alle mangler og skader for å fremme disse samlet til Obos prosjekt som første runde av reklamasjon. Nye mangellister for utfylling blir distribuert til beboere uke 26. Listene skal være levert inn av alle innen 9 august.
 • Levegger på takterrasser: avkortet arbeidssum. Dersom det er ønske om felles/lik løsning kan styret hente inn tilbud for gjennomføring av dette.
 • Vasking av tak: Det er gjennomført vasking m/høyttrykksspyler, Håndtverkeriet fryktet skade på tak om de prøvde hardere enn det de har gjort. Å beholde taket var en del av generalforsamlingens valgte løsning

 

 • Det er mye å sette seg inn i og starte opp for styret. Her er noen:
  • Viftene på taket/el-tilførsel: styreleder må søke Hafslund om nytt tilknytningspunkt. 5 kurser settes opp rundt i borettslaget.
  • Terrasser og usikkerhet rundt membran: dette er notert og blir fulgt opp i forbindelse m/vedlikeholdsplan
  • Viftehatter: ulyder rapportert i bestemte vindstyrker fra noen beboere. Det er byttet viftehatt på ett sted for å teste om dette hjelper. 
  • Fellesrommet skal få et løft, Gry og Stine jobber med forslag
  • Utrede lademuligheter elbil/utrede nytt garasjeanlegg 4
  • Se på tilstand fellesarealer ute: lekestativer, høye trær etc.
  • Oppdatere vedlikeholds-nøkkelen etter rehabiliteringen

 

 • Øvrig informasjon:
  • Fakturering av tilvalg under rehabiliteringen: Styret vil vurdere om dette sendes som en regning til beboere eller deles opp.
  • Det er informert om at det skal lages åpning i rekkverk: Obos prosjekt sier dette vil medføre vanninntrenging. Må også se på dette i sammenheng med vedlikeholdsplan.

 

 • Mangellister: sendes ut til beboere uke 26.

Alle ubesvarte innspill og spørsmål fra beboere tilstede på møtet er notert og blir fortløpende besvart av styret så snart vi har sett nærmere på disse.

Styret takker for godt oppmøte og engasjement. Vi har mange oppgaver foran oss for å sikre at vi får full effekt av rehabiliteringen som er gjennomført.

 

God sommer!