7 jun 2019

Beboermøte 19 juni kl 1800

Styret inviterer alle beboere til informasjonsmøte om veien videre etter rehabiliteringen og oppstart av styrets arbeid den 19 juni kl 18 i Ellingsrud kirke.

Håndverkeriet mener seg nå ferdig med rehabiliteringen etter kontrakten. Styret overtok fellesrommet og nøklene torsdag 6 juni. Det er fremdeles noen jobber igjen hvor det er gjort separate avtaler. 

De fleste beboere har meldt inn lister med feil og mangler, og veldig mange sitter igjen med uløste saker. Hvordan vi skal håndtere dette fram mot første etterkontroll til høsten og hvordan vi skal vurdere kvaliteten på arbeidet som er gjort vil være tema. 

Videre vil styret informere kort om konstitueringen og arbeidsdelingen blant de tillitsvalgte samt planer for tiden som kommer - så langt vi er kommet. 

Vi håper dere har anledning til å møte som en avslutning før sommeren.

Vel møtt!

Styret