Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 27 sep 2015

Viktig informasjon vedrørende utskifting av bord i kledning yttervegg samt fjerning av vinduer i ute

Styret har i tidligere infoskriv informert om behov for å fjerne vinduer i uteboder samt skifte enkelte bord i kledning på yttervegger. Befaring ble gjennomført som planlagt 11/9, og vi er nå klare til å starte arbeidet. Her følger litt informasjon om gangen i arbeidet. - Utskiftning av bord i kledning yttervegg - oppstart uke 41 - Utebod - fjerning av vindu samt utbedring av råteskader innvendig - oppstart uke 39 (har startet) Mer informasjon om de ulike punktene og hvorfor dette arbeidet utføres finner du ved å klikke på tittelen til dette innlegget.

Utskifting av bord i kledning yttervegg – oppstart uke 41:

Vi ber om at beboere klargjør for utskifting ved å gjøre adkomst til aktuelt sted tilgjengelig for snekker. Det betyr at sykler, blomsterkrukker, hagemøbler og annet flyttes/fjernes slik at snekkeren som skal utføre arbeidet kommer til. Det er ikke nødvendig at beboer er tilstede ifm dette arbeidet.

Utebod - fjerning av vindu samt utbedring av råteskader innvendig– oppstart uke 39/har startet:

Her er det nødvendig at boden er ulåst, slik at snekkeren har tilgang til innsiden av boden. Utstyr som hindrer arbeid med vindu og råteskader må flyttes/fjernes, slik at snekkeren kommer til. Den enkelte beboer avgjør selv hvilke forberedelser det er behov for å gjøre mtp fjerning av utstyr som normalt står i boden.

Arbeidet er antatt ferdigstilt i uke 40/41.

Hvorfor må vi fjerne vinduene?

Hovedårsaken til at vindu i uteboder skal fjernes er utfordringer knyttet til vann-inntrengning og råteskader som følge av dette. Det påløper stadig kostnader knyttet til vedlikehold og utskifting av bord innvendig og utvendig. Et av hovedproblemene som ligger til grunn for behovet for å fjerne vinduet, er nettopp at glasset som i sin tid ble satt inn, ikke nødvendigvis kan kalles vindu. Glasset og rammen det er satt i er av en kvalitet og utforming som gjør at det kun er et tidsspørsmål før fuktgjennomtrengning og råteskader oppstår. Styret ønsker å jobbe mot langsiktige løsninger. Det betyr at utbedringer som faller under borettslagets ansvar skal være av en slik kvalitet at de holder i mange år fremover. Der enkle og kortsiktige løsninger velges vil det over tid opparbeides et behov for større utbedringer. Styrets mål er å i størst mulig grad unngå slike etterslep på vedlikeholdssiden. Dette oppnår vi ved at utbedringer gjøres mtp å holde i et lengre perspektiv.

Vi beklager de ulemper arbeidet måtte medføre.

Med vennlig hilsen

Styret i Nordre Fjeldstad Borettslag