Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 10 nov 2015

Velkommen til informasjonsmøte om våre prosjekter i Ellingsrud kirke 18.11.2015

Styret i Nordre Fjeldstad Borettslag jobber for tiden med tre prosjekter: Utskifting av vinduer og dører i rekkehusene, rehabilitering av garasjeanlegg 4 samt utskifting av garasjeporter i garasjeanlegg 1, 2 og 3. Vi har såvidt startet opp, og det er for tidlig å si noe sikkert om kostnader og tidsplan for arbeidet med prosjektene. Vi ønsker imidlertid å dele den informasjonen vi har, og inviterer derfor alle beboere til informasjonsmøte onsdag 18 november kl 1800-2000 i Ellingsrud kirke. Der vil vi fortelle dere om prosessen så langt, hvordan prosjektene organiseres, og presentere en grovskisse på estimerte kostnader og tidsplan basert på erfaring OBOS har fra liknende prosjekter i vårt område. Styret samarbeider med OBOS Prosjekt og OBOS Bank i samtlige prosjekter, og representanter derfra vil delta under informasjonsmøtet. Vi planlegger det største rehabiliteringprosjektet i borettslaget historie, og håper du vil delta på informasjonsmøtet!