Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 3 apr 2016

Vårdugnad 2016 - 27. april

Vi ønsker alle beboere i Nordre Fjeldstad borettslag velkommen til å delta på dugnad. Vårens dugnad er tenkt å dreie seg om å klippe/beskjære busker/trær/kratt samt kosting på fellesområder/områder som ikke naturlig hører til det området den enkelte bolig disponerer. Det er også behov for å plukke søppel rundt omkring i borettslaget. Oppmøte er ved Fellesrommet fra kl. 17.00, der arbeidsoppgaver vil bli fordelt og utstyr utdelt. Vi har ikke utstyr til alle så det er en fordel om beboere tar med seg egne hekkesakser, koster, river, kantklippere og lignende. Det vil bli servert pølser og forfriskninger til alle! Det vil bli satt opp containere ved garasjeanlegg 1 og 4 samme dag som dugnaden avholdes. Container for farlig avfall (småelektrisk, maling og lignende) settes også opp denne datoen på snuplassen v/Erling Michelsens vei. For mer informasjon, klikk på tittelen til denne artikkene.

ONSDAG 27. APRIL FRA KL. 17.00

Vi ønsker alle beboere i Nordre Fjeldstad borettslag velkommen til å delta på dugnad.

Vårens dugnad er tenkt å dreie seg om å klippe/beskjære busker/trær/kratt samt kosting på fellesområder/områder som ikke naturlig hører til det området den enkelte bolig disponerer. Det er også behov for å plukke søppel rundt omkring i borettslaget.

Oppmøte er ved Fellesrommet fra kl. 17.00, der arbeidsoppgaver vil bli fordelt og utstyr utdelt. Vi har ikke utstyr til alle så det er en fordel om beboere tar med seg egne hekkesakser, koster, river, kantklippere og lignende.

Det vil bli servert pølser og forfriskninger til alle!

VEL MØTT!

CONTAINERE

Det vil bli satt opp containere ved garasjeanlegg 1 og 4 samme dag som dugnaden er.

Dette skal ikke i containeren:

• Farlig avfall: Olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kjemikalier og væsker

• Brann- og eksplosjonsfarlig avfall

• Asbestholdige materialer

• Batterier

• Matavfall og annet organisk avfall.

• Impregnert trevirke

• Gips

• Bildekk - kan leveres gratis til dekkforhandler

• EE-avfall - el-avfall og lysstoffrør

• Datautstyr, TV, radio, telefoner og lamper/ledninger

• Hvitevarer og kuldemøbler. Alle bransjeforretninger plikter å ta imot dette.

CONTAINERE FOR FARLIG AVFALL

Den 27. april 2016 settes det også ut container for småelektrisk, maling og lignende. Den settes opp ved snuplassen v/Erling Michelsens vei.