Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 3 apr 2016

Utskiftning av garasjeporter i garasjeanlegg 1, 2 og 3 ferdigstilt

Alle garasjeeiere i anlegg 1, 2 og 3 har nå fått nye porter. Styret og Mora AS hadde en sluttbefaring 1. april, og er svært fornøyde med resultatet. Styret vil rette en stor takk til alle garasjeeiere for høy grad av fleksibilitetsvilje og god oppfølging, noe som gjorde at utskiftingen av portene gikk på skinner. En stor takk rettes også til koordinator Tore Nilsen, som sørget for at alle parter var godt informert hele veien!