Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 4 mai 2016

Referat fra beboermøte i Nordre Fjeldstad borettslag 25. april 2016

Beboermøtet ble avholdt mandag 25 april i Ellingsrud kirkes lokaler (kjelleren). Ca 80 beboere deltok, dvs meget godt oppmøte! Generalforsamlingen skal 9. mai stemme på hvilken rehabiliteringsløsning styret skal jobbe med de neste årene. Hensikten med beboermøtet var å gi beboerne tilstrekkelig informasjon før avstemmingen.

For de beboere som ikke hadde mulighet til å delta på beboermøtet, eller som ønsker en repetisjon av punktene fra møtet er det nå laget en oppsummering fra møtet. Denne er publisert her:

Referat beboermøte NFB 25. april 2016

Vedlagt er også følgende:

- Styrets presentasjon fra møtet

- Uttalelse fra DNB

En mer omfattende presentasjon fra møtet er også tilgjengelig, men er dessverre for stor til å bli lagret på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen,

Styret i Nordre Fjeldstad borettslag