Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 17 feb 2016

Referat fra beboermøte 10. februar 2016

Referat er nå utarbeidet og publisert her:

Referat fra beboermøte i Nordre Fjeldstad borettslag 10. februar 2016

I tillegg finnes de 3 alternative vedlikeholdsmodellene som OBOS presenterte i møtet som bildefiler her:

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

En mer omfattende presentasjon fra møtet er også tilgjengelig, men er dessverre for stor til å bli lagret på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen,

Styret i Nordre Fjeldstad borettslag