Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 2 des 2015

Parkering langs Erlings Michelsens vei og NFB

Oslo kommune innførte i høst parkeringsrestriksjoner i Erling Michelsens vei. Styret har gjentatte ganger kontaktet kommunen for å få en begrunnelse for denne endringen, og omsider har vi fått svar; Oslo kommune oppgir klager fra Ruter og fra brøytemannskap vedrørende vanskelig fremkommelighet som bakgrunn for restriksjonen. Som følge av parkeringsrestriksjonene har det vært en tiltagende tendens til parkering foran garasjeportene, spesielt i garasjeanlegg 1 og 3 (mot Erling Michelsens vei). Vi minner om at all parkering i borettslaget skal skje i anvist garasje eller på egen oppstillingsplass. Ettersom det ikke er faste skillevegger mellom garasjene innvendig vil én åpen port gi tilgang til hele garasjerekken. Vi anmoder alle bileiere med garasjeplass om å benytte denne, samt holde garasjeporten låst til enhver tid. Hovedårsaken til parkeringsforbudet foran garasjene er ulempen dette medfører for nabogarasjene ved inn- og utkjøring. Garasjene er trange, og området ved garasjene er ikke dimensjonert for slik parkering samtidig som det skal manøvreres inn og ut av nabogarasjene. Eventuelle spørsmål rettes til styret v/garasjeutvalget