Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 26 jan 2016

Oppdatering angående utskifting av garasjeporter i anlegg 1, 2 og 3

Arbeidet starter tirsdag 1. mars med garasjenummer 1, og videre i numerisk rekkefølge. Elektrisk garasjeport trenger noe mer plass enn de gamle portene, og de som eier garasje i ett av disse anleggene må derfor før 1. mars ha ryddet plass til montasje. Mer informasjon om dette kan leses i skriv med vedlagt skisse, sendt ut 25.01.16. Containere settes ut i perioden 25. februar til 8 mars, slik at dere kan rydde/kaste etter behov.