Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 15 jan 2016

Økning i felleskostnadene

OBOS Forvaltning har varslet styret i NFB om økning i enkelte kommunale avgifter fom 01.01.16. I tillegg er forsikringspremie og forretningsførerhonorar justert opp. På bakgrunn av dette anbefaler OBOS Forvaltning å øke felleskostnadene i borettslaget med 5 %. Styret har vedtatt å følge OBOS Forvaltnings anbefaling. Økningen vil tre i kraft fom 01.03.16. En eventuell ombygging av garasjeanlegg 4 samt utskifting av vinduer/dører i borettslaget vil avgjøres ved avstemming ifm generalforsamling. Hvorvidt felleskostnadene vil påvirkes av slike ombygginger, avhenger av valgt løsning. Styret i NFB vil på et senere tidspunkt komme tilbake med ytterligere informasjon om hvilke løsninger det kan stemmes over. Nært forestående utskifting av garasjeporter i garasjeanlegg 1, 2 og 3 vil ikke påvirke felleskostnadene.