Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 14 okt 2015

Nye rekkverk

Dere har kanskje lagt merke til at det har kommet opp rekkverk langs trappen ned til garasjeanlegg 3 og på gangveien mellom Erling Michelsens vei 19 og 21. Rekkverkene er satt opp med midler NFB har fått av kommunen i støtte til såkalte tilgjengelighetstiltak. Oslo kommune vil forhåpentligvis åpne for muligheten til å søke om tilgjengelighetsmidler for 2016. Styret i NFB vil søke om midler til videre utbedring av adkomstveier/gangveier så snart en slik invitasjon foreligger, sannsynligvis på nyåret.