Endret: 9 okt 2016     Opprettet: 3 apr 2016

Feiing av stikkveier mandag 18. april 2016

Snøen er borte og det ligger en god del grus i stikkveiene i borettslaget. Gårdpass vil derfor komme og feie alle stikkveier mandag 18. april. Før denne datoen, altså senest søndag 17. april, anmodes alle beboere om å feie grus foran egen bolig samt koste grusen inn mot midten av stikkveien. For øvrig kan vi orientere om at Oslo kommune feier Erling Michelsens vei og Trygve Nilsens vei den 19. april.